- Ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiisi tegemine
- Ehitise tuleohutusnõuete auditi tegemine
- Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine
- Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
- Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine
- Tuleohutusülevaatuse tegemine
Küttesüsteemi ja selle osade ekspertiisi tegemine